Stäng fönster

Allmänna villkor för användning av tjänsten


Bookingizer.com är en tjänst för tidsbokning online där tjänsteutövare kan erbjuda sina tjänster för tidsbokning. Vi är bara ansvariga för bokningstjänsten och inte på något sätt för utförandet av tjänsten som bokas via Bookingizer.com. När du använder bokningstjänsten ingår du och tjänsteutövaren ett avtal som vi inte utgör part till. Genom att använda bokningstjänsten anses du ha godkänt de här allmänna villkoren.

Bookingizer.com drivs av Simon Ljung Design som är registrerat i Sverige med organisationsnummer 8911241977 och vår adress är Solängsvägen 5, 58941, Linköping.


Definitioner

Följande definitioner används i det här avtalet.

Vi, oss, bokningstjänsten och Bookingizer.com syftar alltid på Bookingizer.com som tjänst.
Tjänsteutövare är den person, företag eller organisation som använder Bookingizer.com som bokningstjänst för sina tjänster.
Kund är den användare som bokar tid hos tjänsteutövaren.

Bokning

För att göra en Bokning i bokningstjänsten måste du ha rättskapacitet att göra detta.
Alla frågor du har angående din bokning eller tjänsten du bokar ska frågas till tjänsteutövaren. Vi kan bara svara på frågor gällande bokningstjänsten.

Avbokning

Tjänsteutövaren kan välja att ha en avbokningslänk med i det bekräftelse e-postmeddelande som skickas efter bokad tid, den här länken kan också sluta att fungera på en bestämd tid innan tjänstens datum. Om du inte har tillgång till eller om tidsbegränsningen löpt ut kontakta tjänsteutövaren för information om avbokning.

Ytterligare villkor

Utöver dessa allmänna villkor kan användningen av tjänsteutövares hemsida och tjänster som tillhandahålls av tjänsteutövaren vara föremål för ytterligare villkor och bestämmelser som tjänsteutövaren har. Sådana villkor och bestämmelser gäller utöver allmänna villkoren.

Personuppgifter

Personuppgifter samlas in om den som bokar en tjänst i bokningstjänsten så att tjänsteutövaren ska veta vem som har bokat tjänsten och ifall den behöver kontaktas.

Vilka uppgifter som samlas in är upp till respektive tjänsteutövare, Bookingizer.com har ett minimumkrav om att e-postadress ska samlas in, det för att det skickas en automatisk bokning bekräftelse när du bokar en tid samt att det skickas en påminnelse om tjänsteutövaren väljer det. Tjänsteutövaren kan också komma att kontakta dig via bokningstjänsten till din angivna e-postadress om det skulle behövas angående din bokning. Tjänsteutövaren behandlar dina uppgifter under eget ansvar och kan ha meddelat och inhämtat godkännande av egna villkor i samband med din bokning.

Data lagringstid

Uppgifter under vårt ansvar som lagras då du bokar lagras upp till 2 år. Tjänsteutövaren kan ha andra villkor och lagringstider för uppgifterna.

Du har under dataskyddsförordningen rätt att få dina uppgifter raderade eller ändrade. Om du vill komma i kontakt med Bookingizer.com eller en tjänsteutövare angående dina personuppgifter skicka ett e-post till hello@bookingizer.com

Delning av uppgifter

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas endast ut till tredje part för att utföra nödvändig drift i form av leverans av e-post. Vi lämnar aldrig ut din personliga information till tredje part i marknadsföringssyfte.

Tillgänglighet

Vi avsäger oss allt ansvar för eventuella avbrott eller brister i tillgängligheten av bookingizer.com i den utsträckning det är rättsligt möjligt för oss att göra detta och vi förbehåller oss rätten att ta ner eller förändra bokningstjänsten utan föregående notis.

Restriktioner

All copyright samt alla rättigheter till allt innehåll som görs tillgängliga via bokningstjänsten, förblir vår eller våra licensgivares egendom. Alla sådana rättigheter förbehålls uttryckligen.
Du samtycker till att inte använda bokningstjänsten på ett sätt som kan störa, skada eller försämra den på annat sätt, eller på något sätt strider mot gällande lagstiftning.

Säkerhet och ansvar

Vi gör vårt allra bästa för att hålla en så hög säkerhetsstandard som möjligt, men överföringar över internet är aldrig helt säkra och vi kan vi inte helt garantera säkerheten för de uppgifter som du skickar till vår tjänst. Alla överföringar görs på din egen risk.

Vi kan inte ansvara för vad tjänsteutövare publicerar på bokningstjänsten utan vår vetskap. Om du finner något opassande eller olagligt vänligen kontakta hello@bookingizer.com

Cookies

Vi använder endast kakor (cookies) som behövs för att bokningstjänsten ska fungera. Det är så kallade första parts sessions-kakor (first party session-cookies). Det betyder att de kommer från oss och att de tas bort när du stänger sessionen. De här kakorna hjälper bokningingsjänsten boka den tid du valt. Vi använder inga kakor för att samla in personuppgifter, statistik eller för marknadsföring.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra de här allmänna villkoren för att följa gällande lagstiftning. Din fortsatta användning av vår tjänst efter ändringar utgör ditt godkännande av dem.

Kontakt

Kontakta oss gärna vid frågor på hello@bookingizer.comSenast uppdaterad: 2022-02-21

Stäng fönster